Organization Diagnosis

Organization Diagnosis

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยที่ปรึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จากหลายองค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์ตรงทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มากกว่า 2000 องค์กร

Organization Diagnosis

ที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยเพื่อพัฒนาองค์กร

  1. โครงการวินิจฉัยองค์กรเชิงลึก
  2. โครงการจัดทำระบบโครงสร้างองค์กร
  3. โครงการจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
  4. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
  5. โครงการจัดทำระบบสมรรถนะองค์กร
  6. โครงการจัดทำตัวชี้วัดผลงานขององค์กร
  7. โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้องค์กร
  8. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ขององค์กร
  9. โครงการจัดทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
  10. โครงการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายองค์กร

Organization Diagnosis

Previous
Next
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

DR.banyat

CEO/ Siamhr

Digital Design
80%
Marketing
50%

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.