ISO&Standardzation

ISO&Standardzation

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยที่ปรึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จากหลายองค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์ตรงทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มากกว่า 2000 องค์กร

ISO&Standardzation

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานสากล

  1. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ
  2. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  3. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า
  5. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานกับความรับผิดชอบทางสังคม
  7. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานด้านระบบบัญชีการเงินและภาษี
  8. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  9. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานตามธุรกิจที่ดำเนินกิจการ
  10. โครงการจัดทำระบบมาตรฐานความต้องการของแหล่งเงินทุน

 

ISO&Standardzation

Previous
Next
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

DR.banyat

CEO/ Siamhr

Digital Design
80%
Marketing
50%

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.